چگونه سئوکار شویم؟

سئو خاکستری مثل دور زدن دوربینهای طرح ترافیک از کوچه و پسکوچههایی است که هنوز در آنها دوربین نصب نشده. کارهایی مثل استفاده مکرر از کلمه کلیدی در متن، خرید لینک خارجی یا لینکسازی صوری و… تصویر زیر، روند کلی جستجوی افراد در مورد کلمه «سئو» در گوگل را نشانمیدهد که گویای درک اهمیت آن و گرایش به آن در سالهای گذشته تا امروز است. در بسیاری از کلمات کلیدی که گوگل، لینکهای تبلیغاتی را هم نشان میدهد، خیلی از افراد روی نتایج ارگانیک و غیر تبلیغاتی کلیک میکنند، چون میدانند که اگر گوگل، آن صفحات را دارای ارتباط با جستجوی آنها دانسته و کیفیتش را تایید میکند، پس به احتمال زیاد برای کلیک کردن، انتخاب بهتری هستند.

ربات های گوگل یا هر موتور جستجوی دیگری که باشد، در میان اطلاعات شروع به چرخیدن میکنند تا متوجه شوند که چه اطلاعات جدیدی اضافه شده و چه محتواهایی وجود داشته است. قطعاً برای برخی کسبوکارها، ممکن است گزینههای دیگر مانند شبکههای اجتماعی، ترافیک هدفمند و بهتری ایجاد کند اما در مقیاس کل، ترافیک گوگل از نظر تعداد و کیفیت، با هیچ گزینه دیگری قابل مقایسه نیست.

می توانید سایت های دیگری را که دارای محتوای مرتبط هستند جستجو کنید. اما اگر روی مجموعهای از محتواهای هدفمند تمرکز کنید که تناسب زیادی با کلمات کلیدی مد نظر شما داشتهباشد، ترافیک سایت شما بدون نیاز به هزینه، بسیار بیشتر خواهدشد، در حالیکه تبلیغات، نیازمند تامین بودجه مداوم برای ایجاد ترافیک به سایت شما هستند و با قطع هزینه، ترافیک تبلیغاتی شما صفر میشود. افرادی که از سئو کلاه سیاه استفاده می کنند تمایل دارند از تاکتیک های زیرکانه ای مانند استفاده زیاد از کلمات کلیدی در صفحه برای رتبه بندی سریع استفاده کنند. تصویر زیر، تعداد صفحاتی را در وب فارسی نشان میدهد که گوگل تشخیصداده در مورد کلمات کلیدی «سئو» و «سئو چیست» نوشتهشده و این اعداد، حجم رقابت برای عرضه محتوای آموزشی و خدماتی سئو را نشانمیدهد.

مثلاً وقتی در مورد فستفودهای تهران در گوگل جستجو میکنید، خواهیددید که در نتایج اول، آدرس فستفودهای تهران را در نقشه نشان میدهد و این آدرسها، یک نوع از ویژگیهای اضافه برای نتایج گوگل هستند. همگی میدانیم که موتور جست و جوی گوگل به یک منبع اصلی برای جست و جو و یافتن پاسخ پرسشهای مردم در کل کرهی زمین تبدیل شده است. همانطور که بالاتر به آن اشاره کردم، من در ابتدای کار سئو، حقوقی حتی پایینتر از وزارت کار دریافت میکردم تا فقط بتوانم به یک متخصص تبدیل شوم. یعنی اگر امروز در رتبه یک گوگل هستید، تضمینی نیست که فردا هم در همان رتبه باشید و برعکس، اگر امروز رتبه 30 هستید، ممکن است فردا در صفحه اول باشید.

دیدگاهتان را بنویسید